Badania

BADANIA

Przed przystąpieniem do budowy pełnowymiarowych konstrukcji prototypowych wykonano modele w skali 1:5. Ich skuteczność izolacji od dźwięków powietrznych w warunkach akustycznych in situ została przebadana, m.in. w oparciu o niektóre z wymagań normy EN 1793-6: 2018.

Przeprowadzono badania laboratoryjne wybranych parametrów fizycznych modeli takich urządzeń. Poza skutecznością izolacji od dźwięków powietrznych badano także ich parametry elektrostatyczne, parametry wibracyjne z wykorzystaniem laserowych technik LDV, a także wytrzymałość na długotrwałe wibracje na głównych częstościach rezonansowych, w tym zdolność do zachowania wyjściowych parametrów fotowoltaicznych.

W celu przebadania wpływu długotrwałych wibracji na parametry mechaniczne i wydajność  energetyczną paneli PV, modele 1:5  przebadano w warunkach sztucznego oświetlenia na tym samym specjalnie skonstruowanym laboratoryjnym stanowisku badawczym, na którym badano ich parametry wibracyjne. Ich dokładniejsze charakterystyki po wykonaniu całego cyklu pomiarów uzyskano w laboratoriach ML System.

Przeprowadzone testy pozwoliły stwierdzić możliwość wprowadzenia obu rozwiązań (glass-PV-glass oraz PC-PV-PC) jako przydatnych do dalszych badań na etapie projektowania, budowy i testów przyszłego prototypu złożonego z dwóch pełno-wymiarowych paneli HPVNRB o łącznych wymiarach 4000x4000x10 mm w warunkach komunikacyjnych dla instalacji prototypowej.

Rozwiązanie zostało przeznaczone do wdrożenia w warunkach cypryjskich oraz w warunkach polskich, wymagających zwiększonego zabezpieczenia przed uderzeniami gradu (latem) i lodu (zimą).

Model 1:5 pojedynczego segmentu ekranu akustycznego na stanowisku do badań zmęczeniowych

Panele fotowoltaiczne badanych modeli 1:5 HPVNRB: model glass-PV-glas (z prawej) i model PC-PV-PC Back Contact (z lewej) na stanowisku do testów elektrostatycznych

   

Badane modele 1:5 HPVNRB na stanowisku laboratoryjnym do pomiarów parametrów wibracyjnych oraz do pomiaru wpływu drgań na parametry pracy fotoogniw:  (a) model glass-PV-glass (b) model PC-PV-PC Back Contact

   

 

W celu przebadania rzeczywistej wydajności energetycznej przebadano pełnowymiarowe modele PV bez osłony i w osłonie z przeźroczystego tworzywa sztucznego wykorzystywanego w charakterze wypełnień ekranów drogowych, w warunkach rzeczywistego nasłonecznienia. Uzyskano pozytywne wyniki testów zewnętrznych  co pozwoliło na ostateczny wybór klimatyzatora o pobieranej mocy znamionowej dla potrzeb prototypowej instalacji docelowej.

Testy zewnętrzne modelu panelu fotowoltaicznego HPVNRB w pełnej skali