Prototyp

PROTOTYP

W ramach projektu  opracowany został pełnowymiarowy model HPVNRB (Hybrid Photovoltaic Noise Rail/Road Barrier w postaci eksperymentalnego przystanku fotowoltaicznego.

Instalacja docelowa

   
   

Testy akustyczne i wibracyjne in situ prototypu HPVNRB z użyciem wibrometru laserowego