O projekcie

O PROJEKCIE

Projekt CEFRABID koncentruje się na zaawansowanych zastosowaniach produktów fotowoltaicznych (PV) w infrastrukturze transportu drogowego i kolejowego. Głównym celem jest rozwijanie sieci fotowoltaicznej zintegrowanej z ekranami akustycznymi i przystankami dla pasażerów wzdłuż lokalnej infrastruktury, na potrzeby zasilania tej infrastruktury, np. sygnalizacji, oświetlenia odcinków dróg i peronów kolejowych, w tym przejazdów drogowych i wreszcie, a także ocieplenia lub chłodzenie przystanków dla pasażerów. Za pomocą nowych rozwiązań HPVNRB  tradycyjna infrastruktura transportu drogowego zostanie uzupełniona o innowacyjne narzędzia gospodarki niskoemisyjnej.

 

W ramach realizacji celów projektu opracowany zostanie nowy typ hybrydowych ekranów drogowych HPVNRB (Hybrid Photovoltaic Noise Road/Rail Barrier), które jednocześnie będą  panelami fotowoltaicznymi.  Ekrany, oprócz ochrony przed hałasem drogowym i kolejowym będą dostarczać energii elektrycznej z promieniowania słonecznego dla zasilania wybranych aplikacji.  

W celu zbadania efektywności rozwiązania powstaną prototypowe konstrukcje w Polsce, Hiszpanii i na Cyprze. Zastosowane zostaną zróżnicowane rozwiązania dla różnych krajów, w zależności od warunków klimatycznych i geograficznych poszczególnych partnerów biorących udział w projekcie.

W Polsce prototypowa konstrukcja hybrydowego fotowoltaicznego ekranu drogowego  umiejscowiona została na przystanku autobusowym w Katowicach.

Hybrydowy fotowoltaiczny ekran drogowy