CEFRABID

 

CEFRABID Pozyskiwanie czystej energii z infrastruktury drogowych ekranów akustycznych (Clean energy from road acoustic barriers infrastructure development)

Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Unię Europejską ze  środków programu  SOLAR-ERA.NET COFUND Horizon 2020.

Celem projektu  jest rozwijanie zaawansowanych zastosowań produktów fotowoltaicznych (PV) w infrastrukturze transportu drogowego i kolejowego. Realizowane będzie to poprzez  opracowanie nowego typu hybrydowych ekranów drogowych HPVNRB (Hybrid Photovoltaic Noise Road/Rail Barrier), będących jednocześnie panelami fotowoltaicznymi. 

Nr umowy z NCBR: SOLAR/01/CEFRABID/2018

Czas realizacji Projektu: 01.09.2018r. – 31.08.2020r.

Koordynator projektu: Główny Instytut Górnictwa
Partnerzy projektu: Główny Instytut Górnictwa,  ML System (Polska), University of Jaen (Hiszpania), IBV-Fallast  (Austria), University of Cyprus (Cypr).

Linki: https://www.era-learn.eu/network-information/networks/solar-era-net-cofund/solar-era-net-cofund/clean-energy-from-road-acoustic-barriers-infrastructure-development